Naše společnost se postupně profilovala a začala realizovat školení zaměřená na soft skills, strategické řízení a rozvoj lidských zdrojů. Zaměřujeme se především na vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků sociální sféry. Nedílnou součástí jsou ale také kurzy zaměřené na firemní vzdělávání a další širší veřejnost.

Lektoři, se kterými spolupracujeme, mají dlouhodobé zkušenosti s realizací vzdělávacích akcí.