Aktuální projekty

1.       SPONKA – Spojení nezaměstnaných s kvalifikací asistenta, reg. číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003397

Od ledna 2017 realizujeme projekt SPONKA – Spojení nezaměstnaných s kvalifikací asistenta v Přerově a Havířově. Cílem tohoto projektu je připravit pro 60 znevýhodněných žen motivační a poradenské aktivity, dále kurz pro asistenta pedagoga a pomoci jim na této pozici nalézt uplatnění. 

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2017

Datum ukončení projektu: 31. 8. 2018

Realizátor: IVP - Institut pro vzdělání a trh práce, z. s., Šířava 1295/27, 750 02, Přerov

Informační letáček⇒

 

 

Ukončené projekty:

1.    DVPP do mateřských škol v Olomouckém a Moravskoslezském kraji, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.300/48.0153

Cílem projektu je vytvořit 17 akreditovaných vzdělávacích kurzů pro pedagogy mateřských škol a ty pedagogům nabídnout. Jedná se o kratší (max. jednodenní, 5-8hodinové) kurzy. Jejich prostřednictvím chceme podpořit co nejvíce pedagogických pracovníků mateřských škol Olomouckého a Moravskoslezského kraje.

Školení jsou v souladu s výzvou programu zaměřena na oblast polytechnického vzdělávání. Doplňkově jsou zařazeny i kurzy zaměřené na rozvoj osobnosti samotného pedagoga mateřské školy.

Cílem projektu není vytvořit velké vzdělávací akce, ale naopak krátké, zaměřené na praktické návody a ukázky, jak pracovat přímo s dětmi a jaké pomůcky je možné k tomu využít.

Všechny vzdělávací kurzy jsou vedeny pedagogy z praxe, kteří již mají zkušenost s realizací školení a jsou na tato školení velmi pozitivní ohlasy. Všechny kurzy jsou akreditovány u MŠMT v systému DVPP. Pedagogové po jejich absolvování obdrží certifikát. Na některých kurzech současně obdrží pomůcky, které budou využívány na seminářích (pracovní listy, učební systémy apod.), i pro využití ve vlastních MŠ.

 Datum zahájení projektu: 1. 6. 2014

 Datum ukončení projektu: 30. 6. 2015

http://www.kurzy-rozvoj.cz/index.php/o-projektu-mater

 

2.       KURZY PC, strojírenství a stavebnictví do Ol kraje, reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.2.05/05.0038

Projekt si klade za cíl podpořit kvalitu a rozsah nabídky v oblasti dalšího vzdělávání a podpořit provázanost tohoto typu vzdělávání s počátečním vzděláváním.

Tato školení jsou určeny všem z Olomouckého kraje, kteří figurují na trhu práce, tj. zaměstnaní, nezaměstnaní a osoby, které chtějí změnit svoji profesní orientaci.

Vzdělávání je zaměřeno na oblasti: strojírenství, stavebnictví, elektrotechniku, telekomunikační a výpočetní techniku.

Jedná se o oblasti, jejichž rozvoj vede k celkovému ekonomickému rozvoji Olomouckého kraje a naopak, jejichž útlum by vedl k útlumu rozvoje tohoto regionu, neboť se jedná o oblasti, jejichž absolventi jsou žádaní na trhu práce.

V průběhu realizace budou cílové skupině projektu nabídnuty následující kurzy:

  • ·         Základy obsluhy osobního počítače
  • ·         Tvorba www stránek
  • ·         MS Word + Excel + PowerPoint
  • ·         Základy strojírenství
  • ·         Sádrové omítky
  • ·         Fasádní zateplovací systémy
  • ·         Sanace fasádních systémů
  • ·         Zdící systémy

Datum zahájení projektu: 1. 4. 2014

Datum ukončení projektu: 30. 6. 2015 

http://kurzy-rozvoj.cz/index.php/home