Termín kurzu: 16. 10. 2017 9:00 Olomouc 

Lektorka: Mgr. Natália Toflová

Vystudovala Univerzitu Karlovu, obor Pedagogika předškolního věku. Od roku 1994 působila jako učitelka střídavě v MŠ a na prvním stupni ZŠ. Nyní od roku 2010 působí jako ředitelka MŠ. Již od roku 1998 se věnuje lektorské a koordinační činnosti v oblasti dalšího vzdělávání učitelů. V rámci svého dalšího profesního rozvoje absolvovala semináře, např. Osobnostní sociální výchova v MŠ, Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet.

Kurz je určen pro: učitele MŠ

Cena: 710,- Kč

Seminář je akreditován u MŠMT pod číslem jednacím: MSMT- 30163/2014-1-799

Prakticky vedený seminář, zaměřený na aktualizování a prohloubení znalostí a praktických dovedností při rozvíjení předmatematických představ, formou propojení teorie a praxe, názornými ukázkami. Praktické využití didaktických pomůcek, či hraček a her, při vytváření předmatematických představ u dětí předškolního věku ve spojení s následujícími tématy:

  • aspekty rozvoje logické myšlení
  • orientace v prostoru
  • orientace v čase
  • základní pojmy pro učení množství
  • základní pojmy pro prostorové vztahy
  • rozvíjení matematických představ - vytváření množin, sjednocení množin, třídění, porovnávání
  • chápání pojmu jako čísla
  • základní geometrické pojmy