Termíny: 4. 10. 2017 9:00 Olomouc

               18. 10. 2017 9:00 Olomouc

Lektorka: Eva Hurdová

Působila od roku 1960 jako učitelka v MŠ, do roku 1967 jako ředitelka MŠ. Nyní v důchodu. Je lektorkou mnoha seminářů akreditovaných u MŠMT. Semináře jsou zaměřeny na rozvoj hudební a pohybové stránky dětské osobnosti, dále na psychomotorické a pohybové hry. Je autorkou textů písní a pohádek z kompletu: Hrajeme a zpíváme si s pohádkou, autorka publikace Hrajeme si s padákem. Dále připravuje hudební stránku pro časopis PASTELKA.

Kurz je určen pro: učitele MŠ

Cena: 1090,- Kč

Seminář je akreditován u MŠMT pod číslem jednacím: MSMT- 30163/2014-1-799

Cílem semináře je prohlubovat a aktualizovat znalosti a dovednosti z oblasti rozvoje hudební stránky dětské osobnosti, získat nové podněty. V souladu s RVP otevírat prostor tvořivosti, uvědomovat si úlohu písní, hudby a pohybu při dětské cestě za poznáváním světa.

Obsah kurzu:

  • v praxi ověřené náměty pro rozvoj hudebnosti, fantazie a představivosti
  • rozvoj rytmického a intonačního cítění, využití hry na tělo, zvuků předmětů z okolí
  • využití nástrojů Orffova instrumentáře
  • jednoduché možnosti využití zvonkohry
  • osvěžení pojmů bordun, pentatonika, rytmické a melodické ostinato
  • rytmizace, melodizac a pohybové ztvárnění říkadel, písničky, pohyb k písním

Je vhodné si s sebou na kurz vzít pohodlné oblečení a obuv, případně přezutí.