Kurzy jsou akreditovány u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v systému Další vzdělávání pro pedagogické pracovníky. Všechny vzdělávací kurzy vedou pedagogové z praxe, kteří již mají zkušenosti s realizací školení. 

Jednotlivé kurzy jsou jednodenní v časovém rozmezí 4 – 8 vyučovacích hodin nebo vícedenní v rozmezí 16 - 21 vyučovacích hodin. Pedagogové po jejich absolvování obdrží certifikát.

Přehlednou aktuální nabídku kurzů (tj. kurzy, které budeme realizovat v následujících týdnech) naleznete také v levém žlutém sloupci. Na kurzy, u nichž není uvedené konkrétní datum, je také možné se nezávazně přihlásit.

Kurzy budou realizovány především v Olomouci, Havířově, Ostravě, Přerově a Zlíně

Pokud Vás některý z kurzů zaujal natolik, že byste jej chtěli zrealizovat formou sborovny a proškolit větší počet Vašich pracovníků, je možná individuální dohoda i v tomto směru.

Informace k realizacím:

Kurz se bude konat pouze za podmínky, že počet přihlášených účastníků bude alespoň osm. Jestliže kurz nebude naplněn minimálním počtem účastníků, bude se termín kurzu posouvat. O změnách budete samozřejmě informováni. V případě konání kurzu v uvedeném termínu obdržíte emailem pozvánku k účasti kurzu s podklady pro zaplacení kurzovného. 

Přihláška ke kurzu musí obsahovat:                                                                                   

  • jméno, příjmení, titul účastníka
  • datum narození účastníka
  • název a  IČ zaměstnavatele (pro případnou fakturaci)
  • telefonní kontakt a emailová adresa účastníka
  • kurz, o který máte zájem
  • datum a čas realizace kurzu
  • způsob platby

Přihlášku ke kurzu, odešlete prosím vyplněnou na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Přihláška ZDE! 

V případě zájmu o nabízené semináře nás kontaktujte na níže uvedeném kontaktu:                               

Zuzana Mrázová                                              

tel.: 774 422 755                                               

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

NABÍDKA KURZŮ:

30. 10. 2017 OLOMOUC Advent a Vánoce přichází po roce (5 hodin)
cena: 710,- Kč, určeno pro: učitele MŠ

31. 10. 2017 HAVÍŘOV Advent a Vánoce přichází po roce (5 hodin)
cena: 710,- Kč, určeno pro: učitele MŠ

6. 11. 2017 OLOMOUC Čtenářské strategie a práce s nimi (6 hodin)
cena: 790,- Kč, určeno pro: učitele 2.st ZŠ, učitele gymnázia

7. 11. 2017 OLOMOUC Jak rozpoznat kognitivně nadaného žáka (5 hodin)
cena: 710,- Kč, určeno pro: učitele ZŠ

8. 11. 2017 OLOMOUC Od skupinové práce ke kooperativnímu učení (8 hodin)
cena: 1090,- Kč, určeno pro: učitele ZŠ, SOU, SOŠ, Spec. ped., ŠD

9. a 10. 11. 2017 OLOMOUC Osobnostní rozvoj a prevence vyhoření (16 hodin)
cena: 2500,- Kč, určeno pro: učitele MŠ, seminář lze hradit z šablon

16. 11. 2017 ZLÍN Jak vést obtížný rozhovor - zaměřeno na rodiče (8 hodin)
cena: 1090,- Kč, určeno pro: učitele ŽŠ, SOU, SOŠ, spec. ped., ŠD

20. 11. 2017 OLOMOUC Žák s potřebou podpůrných opatření z důvodu zdravotního znevýhodnění v běžné ZŠ (8 hodin)
cena: 1090,- Kč, určeno pro: učitele 1 st. ZŠ

21. 11. 2017 OLOMOUC Nejlepší nápady do prvouky (4 hodiny)
cena: 590,- Kč, určeno pro: učitele 1 st. ZŠ

22. 11. 2017 OLOMOUC Začínáme s CLIL (6 hodin)
cena: 790,- Kč, určeno pro: učitele 1 st. ZŠ

23. 11. 2017 OLOMOUC Žák s poruchou autistického spektra na běžné základní škole (6 hodin)
cena: 790,- Kč, určeno pro: učitele 1 st. ZŠ

24. 11. 2017 OLOMOUC Poruchy chování, agresivní projevy, závadové chování u dětí a mládeže (8 hodin)
cena: 1090,- Kč, určeno pro: učitele 1 st. ZŠ

28. - 29. 11. 2017 OLOMOUC Jak využít říkanky, hudební rytmizaci, pohybové dovednosti k rozvoji čtenářské a písemné pregramotnosti v MŠ (16 hodin)
cena: 2500,- Kč, určeno pro: učitele MŠ

29. 11. 2017 HAVÍŘOV Dětská kresba aneb výtvarný projev jako nástroj poznání dítěte v ped. praxi (5 hodin)
cena: 710,- Kč, určeno pro: učitele MŠ, 1.st ZŠ a ŠD

30. 11. 2017 HAVÍŘOV Společné vzdělávání – mentálně retardovaný žák v běžné základní škole (8 hodin)
cena: 1090,- Kč, určeno pro: učitele 1. a 2. st ZŠ, asistenty pedagoga

1. 12. 2017 a 16. 2. 2018 HAVÍŘOV Osobnostní rozvoj a prevence vyhoření (16 hodin)
cena: 2500,- Kč, určeno pro: učitele MŠ, seminář lze hradit z šablon

6., 11. a 13. 12. 2017 HAVÍŘOV Možnosti, přístupy, limity MŠ ve vztahu k dětem méně než tříletým (24 hodin)
cena: 2800,- Kč, určeno pro: učitele MŠ, seminář lze hradit z šablon

3. a 10. 1. 2018 HAVÍŘOV Rozvoj předmatematických představ dětí v praxi MŠ (16 hodin)
cena:2500,- Kč, určeno pro: učitele MŠ, seminář lze hradit z šablon

29. a 31. 1. a 5. 2. 2018 OLOMOUC Možnosti, přístupy, limity MŠ ve vztahu k dětem méně než tříletým (24 hodin)
cena: 2800,- Kč, určeno pro: učitele MŠ, seminář lze hradit z šablon

7. 2. 2018 OSTRAVA Společné vzdělávání - Plán pedagogické podpory (8 hodin)
cena: 1090,- Kč, určeno pro: učitele 1. a 2. st ZŠ, asistenty pedagoga

8. 2. 2018 OSTRAVA Společné vzdělávání – mentálně retardovaný žák v běžné základní škole (8 hodin)
cena: 1090,- Kč, určeno pro: učitele 1. a 2. st ZŠ, asistenty pedagoga

12. 2. 2018 OLOMOUC Žák s potřebou podpůrných opatření z důvodu zdravotního znevýhodnění v běžné ZŠ (8 hodin)
cena: 1090,- Kč, určeno pro: učitele 1 st. ZŠ

13. 2. 2018 OLOMOUC Výukové metody, bez kterých se na 1. stupni neobejdeme (4 hodiny)
cena: 590,- Kč, určeno pro: učitele 1 st. ZŠ

14. 2. 2018 OLOMOUC Začínáme s CLIL (6 hodin)
cena: 790,- Kč, určeno pro: učitele 1 st. ZŠ

14. 2. 2018 OLOMOUC Dětská kresba aneb výtvarný projev jako nástroj poznání dítěte v ped. praxi (5 hodin)
cena: 710,- Kč, určeno pro: učitele MŠ, 1.st ZŠ a ŠD

15. 2. 2018 OLOMOUC Žák s poruchou autistického spektra na běžné základní škole (6 hodin)
cena: 790,- Kč, určeno pro: učitele 1 st. ZŠ

15. 2. 2018 OLOMOUC Kritéria školní zralosti - odklad školní docházky (5 hodin)
cena: 710,- Kč, určeno pro: učitele MŠ, 1. st ZŠ, ŠD, AP

1. 3. 2018 HAVÍŘOV Psychomotorický vývoj dítěte ve dvou letech a jeho zákonitosti (5 hodin)
cena: 710,- Kč, určeno pro: učitele MŠ, AP

12. 3. 2018 OLOMOUC Čtenářské strategie a práce s nimi (6 hodin)
cena: 790,- Kč, učeno pro: učitele 2. st ZŠ a gymnázií

13. 3. 2018 OLOMOUC Jak rozpoznat kognitivně nadaného žáka (5 hodin)
cena: 710,- Kč, určeno pro: učitele ZŠ

14. 3. 2018 OLOMOUC Od skupinové práce ke kooperativnímu učení (8 hodin)
cena: 1090,- Kč, určeno pro: učitele ZŠ, SOU, SOŠ, Spec. ped., ŠD

15. a 16. 3. 2018 OLOMOUC Práce se specifickými projevy dětí (16 hodin)
cena: 2500,- Kč, určeno pro: učitele ZŠ, MŠ, vychovatele ŠD a AP, seminář lze hradit z šablon

16. 3. 2018 OLOMOUC Jak vést obtížný rozhovor - zaměřeno na rodiče (8 hodin)
cena: 1090,- Kč, určeno pro: učitele ŽŠ, SOU, SOŠ, spec. ped., ŠD

19. 3. 2018 OLOMOUC Pohybem a hrou (5 hodin)
cena: 710,- Kč, určeno pro: učitele MŠ a ŠD

20. 3. 2018 HAVÍŘOV Pohybem a hrou (5 hodin)
cena: 710,- Kč, určeno pro: učitele MŠ a ŠD

3. s 10. 4. 2018 OLOMOUC Rozvoj předčtenářské gramotnosti u dětí v praxi MŠ (16 hodin)
cena: 2500,- Kč, určeno pro: učitele MŠ, seminář lze hradit z šablon 

13. a 27. 4. 2018 OLOMUC Práce se specifickými projevy dětí (16 hodin)
cena: 2500,- Kč, určeno pro: učitele ZŠ, MŠ, vychovatele ŠD a AP, seminář lze hradit z šablon